دانلود کتاب صوتی قرآن با ترجمه فارسی آیه به آیه

نام کتاب

قرآن با ترجمه فارسی آیه به آیه 

نویسنده


موضوعات

عرفان + تصوف

رمز (پسورد)

pdftarikhema.com

صدا از

ترتیل با صدای شاطری،با صدای کبیری

حجم

1.41 گیگ بایت (GB)

قالب کتاب

MP3

منبع و ناشر

کتابخانه تاریخ ما

 

 

 

 

توضیحات

 

 

کتاب صوتی قرآن با ترجمه فارسی آیه به آیه اثر– است؛ اکثر فایل های قرآن صوتی موجود از تلاوت قرآن فاقد ترجمه هستند و همچنین کیفیت صدای بالایی ندارند و همین باعث می‌شود به دلیل عدم فهم دقیق پیام آیه برای ما فارسی زبانان پس از مدتی گوش دادن به آن برایمان کمی خسته کننده شود.
آنچه در اینجا برای شما آماده ساخته ایم( قرآن صوتی ) تلاوت قرآن به صورت ترتیل با کیفیت بالا و ترجمه فارسی آن به صورت آیه به آیه است.

 

 

 

 

پارت اول سوره یک – الفاتحه :

 

 

پارت دوم سوره دو – البقره  :

 

 

پارت سوم سوره سه – آل عمران :

 

 

پارت چهارم سوره چهار – النساء :

 

 

پارت پنجم سوره پنج – المائده :

 

 

پارت ششم سوره شش – الانعام :

 

 

پارت هفتم سوره هفت – الاعراف :

 

 

پارت هشتم سوره هشت – الانفال :

 

 

پارت نهم سوره نهم _ التوبه  :

 

 

پارت دهم سوره دهم – یونس :

 

 

پارت یازدهم سوره ۱۱ – هود :

 

 

پارت دوازدهم سوره ۱۲ – یوسف :

 

 

پارت سیزدهم سوره ۱۳ – الرعد  :

 

 

پارت چهاردهم سوره ۱۴ – ابراهیم :

 

 

پارت پانزدهم سوره ۱۵ – الحجر :

 

 

پارت شانزدهم سوره ۱۶ – النحل :

 

 

پارت هفدهم سوره ۱۷ – الاسرا :

 

 

پارت هجدهم سوره ۱۸ _ کهف :

 

 

پارت نوزدهم سوره ۱۹ – مریم :

 

 

پارت بیستم سوره ۲۰ – طه :

 

 

پارت بیست و یکم سوره ۲۱ – الانبیا :

 

 

پارت بیست و دوم سوره ۲۲ – الحج :

 

 

پارت بیست و سوم سوره ۲۳ – المومنون :

 

 

پارت بیست و چهارم سوره ۲۴ – النور :

 

 

پارت بیست و پنجم سوره ۲۵ – الفرقان :

 

 

پارت بیست و ششم سوره ۲۶ – الشعرا :

 

 

پارت بیست و هفتم سوره ۲۷ – النمل :

 

 

پارت بیست و هشتم سوره ۲۸ – القصص :

 

 

پارت بیست و نهم سوره ۲۹ – العنکبوت :

 

 

پارت سیوم سوره ۳۰ – الروم :

 

 

پارت سی و یکم سوره ۳۱ – لقمان :

 

 

پارت سی و دوم سوره ۳۲ – السجده :

 

 

پارت سی و سوم سوره ۳۳ – الاحزاب :

 

 

پارت سی و چهارم سوره ۳۴ – سبأ  :

 

 

پارت سی و پنجم سوره ۳۵ – فاطر  :

 

 

پارت سی و ششم سوره ۳۶ – یس :

 

 

پارت سی و هفتم سوره ۳۷ – الصافات :

 

 

پارت سی و هشتم سوره ۳۸ – ص :

 

 

پارت سی و نهم سوره ۳۹ – الزمر :

 

 

پارت چهلم سوره ۴۰ – غافر :

 

 

پارت چهل و یکم سوره ۴۱ – فصلت :

 

 

پارت چهل و دوم سوره ۴۲ – الشوری :

 

 

پارت چهل و سوم سوره ۴۳ – الزخرف :

 

 

پارت چهل و چهارم سوره ۴۴ – دخان:

 

 

پارت چهل و پنجم سوره ۴۵ – الجاثیه:

 

 

پارت چهل و ششم .سوره ۴۶ – احقاف:

 

 

پارت چهل و هفتم سوره ۴۷ – محمد:

 

 

پارت چهل و هشتم سوره ۴۸ – الفتح:

 

 

پارت چهل و نهم سوره ۴۹ – الحجرات  :

 

 

پارت پنجاهم سوره ۵۰ – ق  :

 

 

پارت پنجاه و یکم سوره ۵۱ -الذاریات :

 

 

پارت پنجاه و دوم سوره ۵۲ – الطور :

 

 

پارت پنجاه و سوم سوره ۵۳ -النجم :

 

 

پارت پنجاه و چهارم سوره ۵۴ – القمر:

 

 

پارت پنجاه و پنجم سوره ۵۵ – الرحمن :

 

 

پارت پنجاه و ششم سوره ۵۶ – الواقعه:

 

 

پارت پنجاه و هفتم سوره ۵۷ – حدید :

 

 

پارت پنجاه و هشتم سوره ۵۸ – المجادله :

 

 

پارت پنجاه و نهم سوره ۵۹ – الحشر :

 

 

پارت شصتم سوره ۶۰ – الممتحنه :

 

 

پارت شصت و یکم سوره ۶۱ – الصف :

 

 

پارت شصت و دوم سوره ۶۲ – الجمعه :

 

 

پارت شصت و سوم سوره ۶۳ – المنافقون :

 

 

پارت شصت و چهارم سوره ۶۴ – التغابن :

 

 

پارت شصت و پنجم سوره ۶۵ – طلاق :

 

 

پارت شصت و ششم سوره ۶۶ – التحریم :

 

 

پارت شصت و هفتم سوره ۶۷ – الملک :

 

 

پارت شصت و هشتم سوره ۶۸ – القلم :

 

 

پارت شصت و نهم سوره ۶۹ – الحاقه :

 

 

پارت هفتادم سوره ۷۰ -المعراج  :

 

 

پارت هفتاد و یکم سوره ۷۱ – نوح :

 

 

پارت هفتاد و دوم سوره ۷۲ – الجن  :

 

 

پارت هفتاد و سوم سوره ۷۳ – المزمل :

 

 

پارت هفتاد و چهارم سوره ۷۴ – المدثر :

 

 

پارت هفتاد و پنجم سوره ۷۵ – القیامه :

 

 

پارت هفتاد و ششم سوره ۷۶ – انسان :

 

 

پارت هفتاد و هفتم سوره ۷۷ – المرسلات :

 

 

پارت هفتاد و هشتم سوره ۷۸ – النباء  :

 

 

پارت هفتاد و نهم سوره ۷۹ – النازعات  :

 

 

پارت هشتادم سوره ۸۰ – عبس :

 

 

پارت هشتاد و یکم سوره ۸۱ – تکویر :

 

 

پارت هشتاد و دوم سوره ۸۲ – انفطار :

 

 

پارت هشتاد و سوم سوره ۸۳ – المطففین :

 

 

پارت هشتاد و چهارم سوره ۸۴ – انشقاق :

 

 

پارت هشتاد و پنجم سوره ۸۵ – البروج :

 

 

پارتهشتاد و ششم سوره ۸۶ – الطارق  :

 

 

پارت هشتاد و هفتم سوره ۸۷ – الاعلی :

 

 

پارت هشتاد و هشتم سوره ۸۸ – الغاشیه :

 

 

پارت هشتاد و نهم سوره ۸۹ – الفجر :

 

 

پارت نودم سوره ۹۰ – البلد :

 

 

پارت نود و یکم سوره ۹۱ – الشمس :

 

 

پارت نود و دوم سوره ۹۲ – اللیل :

 

 

پارت نود و سوم سوره ۹۳ – الضحی :

 

 

پارت نود و چهارم سوره ۹۴ – انشراح  :

 

 

پارت نود و پنجم سوره ۹۵  – تین :

 

 

 

پارت نود وششم سوره ۹۶ – علق :

 

 

 

پارت نود وهفتم سوره ۹۷ – قدر  :

 

 

 

پارت نود و هشتم سوره ۹۸ – البينة :

 

 

 

پارت نود و نهم سوره ۹۹ – الزلزله :

 

 

 

پارت صدم سوره ۱۰۰ – العادیات :

 

 

 

پارت صد و یکم سوره ۱۰۱ – القارعه :

 

 

 

پارت صد و دوم سوره ۱۰۲ – التکاثر :

 

 

 

 

پارت صد و سوم سوره ۱۰۳ – العصر  :

 

 

 

پارت صد و چهارم سوره ۱۰۴ – الهمزه :

 

 

 

پارت صد و پنجم سوره ۱۰۵ – الفیل  :

 

 

 

پارت صد و ششم سوره ۱۰۶ – قریش :

 

 

 

پارت صد وهفتم سوره ۱۰۷ – الماعون :

 

 

 

پارت صد و هشتم سوره ۱۰۸ – کوثر :

 

 

 

پارت صد و نهم سوره ۱۰۹ – الکافرون :

 

 

 

پارت صد و دهم سوره ۱۱۰ – نصر :

 

 

 

پارت صد و یازدهم سوره ۱۱۱ – المسد :

 

 

 

پارت صد و دوازدهم سوره ۱۱۲ – اخلاص :

 

 

 

پارت صد و سیزدهم سوره ۱۱۳ – فلق :

 

 

 

پارت صد و چهاردهم سوره ۱۱۴ – ناس :

 

 

 

 

 

دانلود کتاب شنیداری / گویا:

 

 

 

 

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org Tarikhema.org Tarikhema.org Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 Tarikhema.org Tarikhema.org

 Tarikhema.org

 

 

 

جهت دانلود رایگان این کتاب صوتی روی دکمه بالا کلیک کنید.

 
Subscribe
دنبال کردن
guest
2 دیدگاه ها
most votedبیشترین رای
جدیدترین قدیمی‌ترین
Inline Feedbacks
View all comments
نسیم
نسیم
2021-02-23 3:57 ب.ظ

سلام و خسته نباشید خدمت شما.
لطفا پارت 62 سوره جمعه و پارت 77 سوره قدر رو هم زحمت بکشید برای دانلود قرار بدید ممنون.

سیدمرتضی
سیدمرتضی
2020-11-15 1:23 ق.ظ

سلام و خسته نباشید خدمت شما.
لطفا پارت 62 سوره جمعه و پارت 77 سوره قدر رو هم زحمت بکشید برای دانلود قرار بدید ممنون.